Säännöt

Voit ladata säännöt pdf-versiona tästä.

NORDIA 2016 ERITYISSÄÄNNÖT

 1. Organisaatio, näyttelypaikka ja -aika

Keski-Suomen Filatelistiseura ry (KSF) järjestää pohjoismaisen postimerkkinäyttelyn NORDIA 2016 yhteistyössä Suomen Filatelistiliitto ry:n (SFFF), Suomalaisen filatelian edistämissäätiön ja Mediapro Oy:n kanssa.

Näyttely järjestetään Euroopan filatelistiliittojen keskusjärjestön (FEPA) tunnustamana (Recognition).

NORDIA 2016 -näyttely pidetään Jyväskylässä Messu- ja kongressikeskus Jyväskylän Paviljongissa perjantaista sunnuntaihin 8.–10.4.2016. Näyttelyn tarkemmat aukioloajat ilmoitetaan näyttelyn nettisivulla http://www.nordia2016.net.

 1. Säännöt

Näyttelyssä noudatetaan seuraavia sääntöjä ja määräyksiä:

– FIP:n yleissäännöt kilpailukokoelmien arvosteluun FIP-näyttelyissä (GREV)

– FIP:n erityissäännöt kilpailukokoelmien arvosteluun FIP-näyttelyissä (SREV)

– yhteispohjoismaiset NORDIA-säännöt

– yhteispohjoismaiset postikorttiluokan arvostelusäännöt

– nämä erityissäännöt.

Kaikkiin näyttelyssä käytettäviin sääntöihin on linkki näyttelyn internetsivuilla http://www.nordia2016.net. Sääntöjä voi myös tilata tuomariston sihteeriltä, osoitetiedot löytyvät näiden sääntöjen lopusta.

 1. Näyttelyluokat

1 Arvostelun ulkopuoliset kokoelmat

1.1 Tuomariston luokka
1.2 Kutsutut kokoelmat

2    Kilpailuluokat

2.1 Mestariluokka
2.2 Perinteisen filatelian luokka
2.3 Postihistorian luokka
2.4 Ehiöluokka
2.5 Lentopostiluokka

2.6 Astrofilatelian luokka
2.7 Leimamerkkiluokka
2.8 Aihefilatelian luokka
2.9 Avoin filatelia
2.10 Postikorttiluokka

2.11 Maksimifilatelian luokka

2.12 Nuorisofilatelian luokka
2.13 Kirjallisuusluokka.

Luokissa 2.2 – 2.7 kokoelmat ryhmitellään seuraavasti:

Kansallinen ryhmä – Suomi
Pohjoismainen ryhmä – muut Pohjoismaat ja alueet
Kansainvälinen ryhmä – muut maat ja alueet.

Näyttelytoimikunta kutsuu kunnialuokkaan erityisen kiinnostavia kokoelmia.

Mestariluokkaan sijoitetaan ne kokoelmat, jotka viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana (2006 – 2015) ovat saavuttaneet joko:

– suuren kultamitalin FIP- tai FEPA -näyttelyssä tai

– kolme kultamitalia kolmen eri vuoden aikana FIP-, FEPA- tai NORDIA-näyttelyssä tai

– kansallisen, pohjoismaisen tai kansainvälisen suuren palkinnon (Grand Prix National, Grand Prix Nordic, Grand Prix International) NORDIA-näyttelyssä.

Kokoelma, joka viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana (2006 – 2015) on voittanut FIP-, FEPA- tai NORDIA-näyttelyn mestariluokan suuren palkinnon (Grand Prix), ei voi osallistua kilpailuluokkaan.

Kirjallisuusluokkaan voidaan osallistua myös sähköisissä viestimissä esitettäväksi tarkoitetuilla julkaisuilla. Kirjallisuusluokan kohteella ei voi osallistua mestariluokkaan.

Nuorisofilatelian luokka jaetaan seuraaviin ikäryhmiin:

A enintään 15-vuotiaat

B 16-18 -vuotiaat

C 19-21 -vuotiaat.

Ikäryhmä nuorisofilatelian luokassa määräytyy näytteilleasettajan 1.1.2016 olevan iän perusteella. Nuorisofilatelian luokassa ei voi esittää avoimen filatelian, yhden kehyksen eikä postikorttikokoelmia.

 1. Osallistuminen näyttelyyn

NORDIA 2016 -näyttelyyn ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansallisten filatelistiliittojen samoin kuin näiden liittojen jäsenyhdistysten ja vastaavien Nuorisofilatelistiliittojen jäsenet. Lisäksi osallistumisoikeus on USA:n Scandinavian Collectors Clubin, Viron filatelistiliiton sekä Royal Philatelic Society Londonin jäsenillä.

Osallistumisen edellytyksenä on, että näytteilleasettaja on maksanut oman maansa liittojäsenmaksun tai yhdistyksensä jäsenmaksun sekä näyttelyn osallistumismaksun.

Osallistumisen edellytyksenä on myös, että näytteilleasettaja on osallistunut kokoelmallaan kansalliseen näyttelyyn ja että

– luokkiin 2.2 – 2.11 osallistuva kokoelma on saanut siellä vähintään suuren hopeamitalin (70 pistettä)

– nuorisofilatelian luokkaan 2.12 osallistuva kokoelma on saanut siellä vähintään hopeoidun pronssimitalin (60 pistettä) ikäluokassa A ja hopeamitalin (65 pistettä) ikäluokissa B ja C.

Luokkiin 2.2 – 2.11 osallistuvalta yhden kehyksen kokoelmalta edellytetään, että se on saanut vähintään suuren hopeamitalin (70 pistettä) jostakin kansallisesta näyttelystä tai kansainvälisestä FIP-, FEPA- tai Nordia-näyttelystä.

Näyttelytoimikunta voi hyväksyä näyttelyyn muitakin vastaavan tasoisia kokoelmia kuultuaan ensin asianomaisen maan komissaaria.

Kirjallisuusluokan 2.13 kohteilta ei edellytetä osallistumista aiempiin näyttelyihin.

Näytteillepanijan tulee olla kokonaisuudessaan näyttelykokoelman omistaja ja kokoelman tulee olla ollut hänen omistuksessaan vähintään kahden vuoden ajan ennen näyttelyä.

Näytteilleasettajat voivat esiintyä salanimellä. Näytteilleasettajan henkilöllisyyden tulee kuitenkin olla näyttelytoimikunnan ja tuomariston tiedossa.

Näyttelyn tuomariston jäsenet ja tuomariharjoittelijat eivät voi osallistua kilpailuluokkiin.

Kirjallisuusluokassa luetteloiden ja lehtien tulee olla ilmestynyt korkeintaan kaksi vuotta ennen näyttelyvuotta sekä muun kirjallisuuden korkeintaan viisi vuotta ennen näyttelyvuotta. Filateelisista lehdistä arvostellaan viimeisin täydellinen vuosikerta. Kirjallisuusluokan 2.13 näyttelykohteet toimitetaan kahtena kappaleena näyttelyorganisaatiolle ja ne jäävät näyttelyn omaisuudeksi.

 1. Ilmoittautuminen näyttelyyn

Näyttelyyn ilmoittaudutaan oman kansallisen asiamiehen eli komissaarin kautta. Komissaarit nimeää kukin Pohjoismaa, Viron filatelistiliitto sekä Scandiavian Collectors Club. Royal Philatelic Society Londonin jäsenet ilmoittautuvat suoraan näyttelyn pääkomissaarille.

Ilmoittautuminen näyttelyyn tehdään sähköisellä lomakkeella, jonka saa NORDIA 2016 -näyttelyn kotisivuilta. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa omalle komissaarille 30.11.2015 31.12.2015 mennessä, ja komissaarien tulee lähettää ne näyttelyn pääkomissaarille viimeistään 15.12.2015 15.1.2016.

Ilmoittautumisen liitteenä tulee olla sähköinen kopio kokoelman suunnitelman ja/tai kuvauksen esittelevästä  johdantosivusta. Tämä ei koske kirjallisuusluokkaa (luokka 2.13). Johdantosivu voi olla alustava; johdantosivua tai suunnitelmaa voi muuttaa ilmoittautumisen jälkeen kuitenkin siten, että kokoelman nimi säilyy samana. Samassa yhteydessä näytteilleasettajilla on mahdollisuus toimittaa enintään kahden sivun mittainen kokoelmansa synopsis (tiivistelmä).

Ilmoitus kokoelman hyväksymisestä näyttelyyn ja hyväksytyistä kehysmääristä lähetetään ilmoittautujille 31.1.2016 mennessä.

Kokoelman nimi tulee näyttelyluetteloon siinä muodossa kuin se on esitetty ilmoittautumislomakkeella. Lisäksi näyttelyluetteloon voidaan ottaa lyhyt selostus kokoelmasta.

Näyttelytoimikunta voi syytä ilmoittamatta hyväksyä tai hylätä ilmoitetun kokoelman. Näyttelytoimikunnan päätös ilmoitetaan asianomaisen maan komissaarin välityksellä.

 1. Osallistumismaksut

Kilpailuluokissa 2.1 – 2.11 osallistumismaksu on 35 euroa kultakin näyttelykehykseltä. Yhden kehyksen kokoelmien (luokat 2.2 – 2.11)  kehysmaksu on kuitenkin 40 euroa. Kirjallisuusluokassa 2.13 osallistumismaksu on 35 euroa kultakin kohteelta. Nuorisofilatelian luokkaan 2.12 osallistuminen on maksutonta.

Näytteilleasettaja saa kaksi vapaalippua näyttelyyn, yhden näyttelyluettelon ja palkintoluettelon.

 1. Näyttelykehykset

Näyttelyssä käytetään pohjoismaisia vakiokehyksiä, joissa jokaiseen kehykseen mahtuu 4 x 4 enintään 24 x 30 cm:n kokoelmalehteä. Kehyksen sisämitat ovat 87 x 119 cm.

Kilpailuluokissa 2.1 – 2.11 annetaan kullekin kokoelmalle vähintään viisi ja enintään kahdeksan kehystä. Lisäksi luokissa 2.2 – 2.11 voidaan esittää myös yhden kehyksen laajuisia kokoelmia.

Nuorisofilatelian luokassa annetaan kullekin kokoelmalle

– ikäryhmässä A kahdesta neljään kehykseen (32-64 kokoelman sivua),

– ikäryhmässä B kolmesta viiteen kehykseen (48-80 kokoelman sivua) ja

– ikäryhmässä C neljästä viiteen kehykseen (64-80 kokoelman sivua).

 1. Mitalit, palkinnot ja kunniakirjat

Luokan 1.2 arvostelun ulkopuolisille kokoelmille näyttelytoimikunta jakaa suuren kullatun hopeamitalin.

Mestariluokan 2.1 parhaalle kokoelmalle palkintolautakunta antaa Grand Prix NORDIA 2016 –palkinnon ja suuren kultamitalin. Muille tämän luokan kokoelmille annetaan suuri kultamitali.

Palkintolautakunta antaa pistemäärän mukaisen mitalin lisäksi

– Grand Prix National -palkinnon parhaalle kansallisen ryhmän kokoelmalle

Grand Prix Nordique -palkinnon parhaalle pohjoismaisen ryhmän kokoelmalle

Grand Prix International -palkinnon parhaalle kansainvälisen ryhmän kokoelmalle.

Kaikki Grand Prix -palkinnot ovat arvokkaita taide-esineitä. Grand Prix voidaan antaa, mikäli kokoelma on saavuttanut kulta- tai  suurta kultamitalia vastaavan pistemäärän.

Kilpailuluokissa 2.2 – 2.11 sekä 2.13 palkintolautakunta voi jakaa seuraavia mitaleita: suuri kultamitali, kultamitali, suuri kullattu hopeamitali, kullattu hopeamitali, suuri hopeamitali, hopeamitali, hopeoitu pronssimitali ja pronssimitali.

Nuorisofilatelian luokassa 2.12 tuomaristo voi jakaa seuraavia palkintoja: kulta (vain ikäryhmässä C), kullattu hopeamitali, suuri hopeamitali, hopeamitali, hopeoitu pronssimitali ja pronssimitali.

Näyttelytoimikunta antaa osallistumistodistuksen niille kokoelmille, jotka eivät saavuta pronssimitaliin vaadittavaa pistemäärää.

Kaikki mitalit sisältävät nimensä mukaista metallia. Luokissa 2.2 – 2.13 tuomaristo voi mitalien lisäksi jakaa kunniapalkintoja.

Kunkin kilpailuluokan kokoelma saa kunniakirjan, josta selviää kokoelman saama pistemäärä ja mitaliluokka. Yhden kehyksen kokoelmille jaetaan ainoastaan kunniakirja, josta ilmenee saatu pistemäärä.

 1. Palkintolautakunta

Kilpailuluokkien kokoelmat arvostelee SFFF:n nimeämä palkintolautakunta. Tuomariston jäsenet valitaan Pohjoismaiden liittojen nimeämistä ehdokkaista, joilla on vähintään pohjoismaisen näyttelytuomarin pätevyys. Lisäksi voidaan kutsua yksi tai useampi FIP-tason tuomari Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tuomariston puheenjohtajan tulee olla FIP:n hyväksymä kansainvälinen tuomari.

Palkintolautakunta voi siirtää kokoelman näyttelyluokasta toiseen näytteilleasettajaa kuulematta. Palkintolautakunta ei ole arvostelussaan sidottu kokoelman aikaisemmin saavuttamiin palkintoihin. Palkintolautakunnan päätökset ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.

Mikäli kokoelmassa havaitaan muutettuja, väärennettyjä tai korjattuja kohteita ilman, että ne on sellaisiksi merkitty, voidaan kokoelma arvostaa vähintään yhtä mitaliluokkaa alemmaksi kuin se muutoin olisi saanut. Toimenpiteestä ilmoitetaan komissaarille, näytteilleasettajalle ja hänen liitolleen.

Palkintolautakunnalla ja näyttelytoimikunnalla on oikeus antaa asiantuntijoiden tarkastaa kohteita yksittäisistä kokoelmista. Kyseisestä kokoelmasta vastaava komissaari pyydetään mukaan tarkastustilaisuuteen.

 1. Näytteilleasettajaa koskevia määräyksiä

Kaikki yhteydenpito näytteilleasettajan ja näyttelytoimikunnan tai palkintolautakunnan välillä tapahtuu asianomaisen komissaarin välityksellä.

Kirjallisuusluokan kohteet lähetetään kahtena kappaleena ja niiden tulee olla näyttelytoimikunnalla viimeistään 29.2.2016.

Kaikki näytteille tulevat kokoelmalehdet tulee panna läpinäkyvään suojakelmuun. Lehtien tulee olla juoksevasti numeroituja ja niiden takasivulla tulee olla omistajan nimi. Näyttelytoimikunta toimittaa hyvissä ajoin ennen näyttelyä näytteilleasettajille komissaarien välityksellä kuoret, joilla kokoelma suojataan kuljetuksen ajaksi. Samaan kehykseen tarkoitetut kokoelmalehdet tulee panna yhteen kuoreen.

Aitoutetut kohteet tulee merkitä kirjaimella e kohteen viereen. Aitoutustodistukset tai niiden kopiot on sijoitettava kyseisen kokoelmasivun taakse tai oltava komissaarin hallussa.

Näyttelytoimikunta ei ota vastaan muuta kehyksiin sijoitettavaa aineistoa kuin kokoelmalehdet.

 1. Pystytys ja toimittaminen

Suomalaiset näytteilleasettajat voivat lähettää kokoelmansa näyttelytoimikunnalle postitse tai toimittaa sen näyttelypaikalle itse. Postitse saapuvien kokoelmien on oltava  näyttelytoimikunnalla aikaisintaan 1.4.2016 ja viimeistään 5.4.2016. Näyttelypaikalle tuotavien kokoelmien on oltava siellä 6.4.2016 viimeistään klo 13. Muiden maiden kokoelmien toimittamisesta huolehtii kunkin maan komissaari.

Kaikki postitse kokoelmansa lähettäneet näytteilleasettajat saavat kirjallisen vahvistuksen siitä, että näyttelymateriaali on saapunut perille. Jos kokoelma ei ole saapunut näyttelytoimikunnalle yllä mainittujen aikojen kuluessa, kokoelma ei saa osallistua näyttelyyn. Osanottomaksua ei palauteta.

Näyttelytoimikunta huolehtii kokoelmien sijoittamisesta kehyksiin. Paikalle itse saapuvat suomalaiset näytteilleasettajat tai heidän edustajansa voivat huolehtia oman kokoelmansa ripustamisesta saatuaan siihen ensin luvan näyttelyn johdolta.

Näyttelyn sulkeuduttua sunnuntaina 10.4.2016 suomalaiset näytteilleasettajat tai heidän edustajansa voivat näyttelyn johdon luvan saatuaan purkaa kokoelmansa kehyksistä ja viedä sen pois. Kokoelma tulee kuitata vastaanotetuksi ja samalla vahvistaa näyttelyn johdolle, että kokoelma on vastaanotettu kokonaisuudessaan ja moitteettomassa kunnossa. Moitteet kokoelmien kunnosta tehdään paikan päällä näyttelytoimikunnalle. Myöhemmin tulleita moitteita ei voida hyväksyä.

Muut suomalaiset kokoelmat näyttelytoimikunta lähettää omistajille kirjattuna lähetyksenä näytteilleasettajan kustannuksella välittömästi näyttelyn päätyttyä. Ulkomaisten kokoelmien paluukuljetuksesta huolehtivat kunkin maan komissaarit.

 1. Tullikäsittely

Tiedot mahdollisesti tarvittavista tulliselvityksistä ja muista asiakirjoista huolehtii kunkin maan komissaari näyttelyn pääkomissaarin avustuksella.

 1. Vakuutustoimenpiteet

Näyttelypaikalla on riittävä vartiointi. Näyttelytoimikunta vastaa kokoelmien huolellisesta käsittelystä niiden ollessa näyttelyn huostassa, mutta se ei vastaa kokoelmille mahdollisesti aiheutuneista kokonais- tai osavahingoista, olivatpa ne syntyneet millä tavalla tahansa. Omistajien on huolehdittava kokoelmien vakuuttamisesta sekä lähettämisen, palautuksen että näyttelyn ajalta.

 1. Muutokset ja epäselvyydet

Näyttelytoimikunta pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä erityissääntöjä tarvittaessa. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan näytteilleasettajille mahdollisimman pian.

Näyttelytoimikunta pidättää itselleen oikeuden päättää kaikista niistä asioista, joita kohdassa 2 mainitut säännöt ja määräykset eivät käsittele.

Näytteilleasettaja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä allekirjoittaessaan ilmoittautumislomakkeen.

Mahdolliset oikeudelliset vaatimukset tulee toimittaa näyttelytoimikunnalle viimeistään 22.4.2016. Ne käsitellään Suomen lainsäädännön mukaisesti ja suomalaisessa tuomioistuimessa.

Suomen Filatelistiliitto ry (SFFF ry.) on hyväksynyt nämä näyttelysäännöt 2.9.2015.

Näyttelyn yhteystiedot:

 Tuomariston sihteeri

Ari Muhonen

Gummeruksenkatu 3 C 68

40100 Jyväskylä

 puhelin +358 50 560 4112

email ari.muhonen@jyu.fi